Sunday, 11 March 2007

Bantahan tentang sholat akimuddin

Coba baca ayat 4:101-103 berikut:

101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sholat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

4:102. Apabila kamu di kalangan mereka, dan melakukan solat bagi/ untuk mereka, maka hendaklah segolongan daripada mereka berdiri bersama kamu, dan hendaklah mereka mengambil senjata-senjata mereka. Apabila mereka sujud, hendaklah mereka berada di belakang kamu, dan hendaklah segolongan lain yang belum sholat datang, dan sholat bersama kamu, dengan mengambil kewaspadaan mereka dan senjata-senjata mereka. Orang-orang yang tidak percaya menginginkan kamu lengah dari senjata-senjata kamu, dan barang-barang kamu, lalu mereka akan menyerbu kamu dengan serbuan sekaligus. Dan tidaklah bersalah atas kamu jika kamu dalam gangguan hujan, atau kamu sakit, untuk meletakkan senjata-senjata kamu, tetapi ambillah kewaspadaan kamu. Allah menyediakan bagi orang-orang yang tidak percaya, azab yang hina.

4:103. Apabila kamu telah melaksanakan solat, ingatlah kepada Allah, berdiri, dan duduk, dan di atas lambung kamu. Kemudian, apabila kamu tenteram, lakukanlah solat; sesungguhnya solat adalah kitab yang di-shcedulkan bagi orang-orang mukmin.

Pada ayat 102 di atas, jika sujud diartikan sebagai gerakan sujud dalam sholat sesuai hadits, maka sholat merupakan ritual tertentu.


No comments: